Belangrijk bericht: Handhaving en dubbelspel

Woensdagavond 21 oktober is Handhaving bij Anonymus langs geweest. Op dat moment werd nog op één baan gespeeld door vier mannen. In het gesprek werden zij erop gewezen dat de 1,5 meter afstand consequent gewaarborgd moet blijven in het spel.

Eén van de vier liet toen op zijn telefoon de info van de KNLTB zien aan de BOA. Die heeft toen gebeld met de veiligheidscoördinator van onze regio. Nu blijkt dat het bepaalde in de “noodverordening” vóór gaat ten opzichte van de KNLTB. Deze wijkt niet af maar wordt wel wat strikter uitgelegd voor wat betreft de 1,5 meter.

Dat betekent dus dat vier personen op een baan altijd moeten blijven beseffen dat ze afstand in het spel moeten houden en dat kan soms dus inhouden dat men bewust een bal moet laten lopen.

De BOA heeft terugmelding gedaan aan Spurd. Die gaat zich beraden en reageert vervolgens naar de vereniging(en).

Tot dan zijn dubbelspellen niet toegestaan.

Nb: in Brabant heeft de Veiligheidsregio inmiddels het dubbelspel weer verboden.

Het bestuur